Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky služby infocislo.sk

Toto sú všeobecné podmienky používania servera infocislo.sk.

Všeobecné ustanovenia

Každý návštevník týchto stránok súhlasia s tým, že:

 • tieto podmienky prečítal v plnom rozsahu, v plnom rozsahu im rozumie a zároveň s nimi aj v plnom rozsahu súhlasí.
 • Prevádzkovateľom servera a služby infocislo.sk je spoločnosť „???“, ďalej len „Prevádzkovateľ“
 • Cieľom servera (ďalej „služby“) nie je poškodzovať dobré meno, obchodné a občianske aktivity a konkrétne vlastníkmi uvedených čísel, ale naopak umožniť používateľom zistiť, kto sa za neznámym číslom skrýva a prípadne možnosť ohodnotiť závadnosť čísla.
 • Služba je poskytovaná bezplatne a bez garancie.

Zrieknutie sa zodpovednosti

 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť a záruku za správnosť obsahu na serveri infocislo.sk
 • Prevádzkovateľ neručí za to, že služba bude nepretržitá a bezchybná.
 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú užívaním či existenciou tohto webu.
 • Všetky komentáre sú duševným vlastníctvom daného autora, ktorý za svoje výroky plne zodpovedá.

Obsah webovej stránky infocislo.sk

 • Všetky údaje umiestnené na webovej stránke infocislo.sk sú z otvorených zdrojov na webe.
 • Návštevník si je vedomý, že vyhľadaním čísla je číslo vložené do databázy a vyhodnocovacieho systému a zobrazované ďalším návštevníkom. Správca webu si vyhradzuje právo zaznamenať IP adresu používateľa, ktorý komentuje alebo vkladá číslo- Táto IP adresa môže byť v prípade potreby využitá pre potreby služby infocislo.sk.
 • Návštevník si je vedomý, že po dobu, po ktorú sa budú všetky údaje zobrazovať vo verejných zdrojoch, nebudú dané údaje z webu infocislo.sk odstránené.

Pravidlá komentovanie

 • Priradenie komentáre k danému telefónnemu číslu vyjadruje názor daného užívateľa, nie prevádzkovateľa servera.
 • Komentáre telefónnych čísel nesmie porušovať ochranu súkromia alebo platné zákony Slovenskej republiky, nesmie nabádať k nelegálnej činnosti či ju inak propagovať. Komentáre nesmie vyzývať k rasovej a etnickej nenávisti.
 • Do komentárov k telefónnym číslam nesmie byť umiestňované odkazy na iné webové stránky či zdrojové kódy.

Pravidlá vedomého šírenie obsahu

 • Je zakázané akékoľvek šírenie častí stránok či zdrojových kódov bez písomného súhlasu. Vyslovene je zakázané využívanie robotov na vstup na tieto stránky, dávkové načítanie stránok. Zakazuje sa cielený zber, množenie, ukladanie a poskytovanie informácií obsiahnutých na tomto webe. Výnimkou tvoria všeobecne uznávané roboty a vyhľadávacie servery.
 • Akékoľvek zneužitie tohto servera je trestné, rovnako ako pokus o poškodenie tejto služby alebo jej dobrého obchodného mena.
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že emailové adresy, ktoré sú obsadené v aplikácii nie sú určené k hromadnému oslovenie či oslovenie a neobsahujú súhlas majiteľov emailových adries k tomuto oslovenie.
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že telefónne čísla, ktoré sú obsiahnuté v aplikácii nie sú určené k hromadnému oslovenie a neobsahujú k hromadnému oslovenie a neobsahujú súhlas majiteľov k tomuto oslovenie.
 • Užívateľ je oprávnený používať službu iba k interným účely, nie je dovolené šírenie dát, vyťažovanie dát či exportov a ich poskytovania tretím stranám zadarmo či za odplatu.

Záverečné ustanovenia

 • Prevádzkovateľ tohto webu si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez udania dôvodu tieto podmienky kedykoľvek zmeniť. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať a upravovať komentáre, predovšetkým, odporujú ak všeobecným podmienkam.
 • Tieto zmluvné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. októbra 2014.
Ajax loader
spam@feldhost.cz