Tiesňové volania

Na Slovensku sú na tiesňové volania vyhradené tieto telefónne čísla:

150 – Hasičský záchranný zbor SR

155 – Zdravotnícka záchranná služba

158 – Polícia SR

112 – Jednotné európske číslo tiesňového volania
 

Kedy volať čísla tiesňového volania

Linky tiesňového volania slúži na ohlásenie situácií, kedy dochádza k reálnemu ohrozeniu životov, zdravia, životného prostredia alebo majetku, a kedy je nutný okamžitý zásah zložiek integrovaného záchranného systému.

Uvedomte si, že linky tiesňového volania sú zriadené pre prijatie informácie o stave núdze. Vašej nezodpovednosťou sa môže oddialiť pomoc ľuďom, ktorí ju v danej chvíli budú naozaj potrebovať!

Zneužitie liniek tiesňového volania je trestné!
 

Ako volať na čísla tiesňového volania

V prípade, že sa ocitnete v situácii, keď sú ohrozené životy, majetok alebo životné prostredie, neváhajte zavolať na linku tiesňového volania zložky, ktorej pomoc potrebujete. V prípade, že je potrebné asistencie viac zložiek (napr. Zložité dopravnej nehody) alebo si nie ste istí, ktorú zložku kontaktovať, volajte jednotné európske číslo tiesňového volania 112.
 

Praktické rady pre volania na tiesňové linky

 • zachovajte pokoj
 • nájdite si vhodné miesto, odkiaľ môžete telefonovať na linku tiesňového volania
 • vyčkajte prihlásení operátora
 • ak sa Vám ozve iná zložka, ako ste volali, nevešajte. Je možné, že ste omylom zavolali iné číslo – napr. 150 miesto 155. Buď budete prepojení na správnej dispečerské pracovisko, alebo Vaša požiadavka bude zaznamenaný dispečerom a ihneď odovzdaný príslušnej zložke
 • stručne a jasne popíšte situáciu, v ktorej sa nachádzate. Najmä uveďte – vaše meno a priezvisko, číslo telefónu, z ktorého voláte, čo sa stalo, kedy sa udalosť stala, alebo či sa práve deje, koľko osôb potrebuje pomoc
 • uveďte, kde je pomoc potrebná – pokiaľ možno úplnú adresu
 • upozornite operátora na potenciálne nebezpečenstvo, ktorá sa na mieste nachádzajú (napr. nebezpečenstvo výbuchu a pod.), na prípadné komplikácie v dojazdovej trase – neprejazdná cesta apod.
 • podľa požiadavky dispečera uveďte ďalšie potrebné údaje. Stručne a jasne odpovedzte na všetky jeho otázky. Spolupracujte s operátorom
 • postupujte podľa pokynov a rád operátora
 • nevešajte, kým Vás k tomu operátor nevyzve
 • ponechajte si telefónnu linku voľnú pre možnú ďalšiu komunikáciu. Operátor Vás môže kontaktovať za účelom zistenia ďalších informácií alebo poskytnutie ďalších rád
 • ak sa situácia na mieste zmení (zhorší alebo zlepší), zavolajte znova na tiesňovú linku a podajte o tom správu
Ajax loader
spam@feldhost.cz